Er wacht een cashback op je!

Nú tot 150 euro retour op Bosch VitaFresh Koel-vries combinatie

Nú tot 150 euro retour op Bosch VitaFresh Koel-vries combinatie

Actievoorwaarden: Indien u in de periode van 26 april 2021 t/m 1 augustus 2021 een actiemodel Bosch koel-vriescombinatie heeft gekocht, ontvangt u van Bosch tot € 150,- retour. 3. De actie geldt uitsluitend op producten die gekocht zijn bij aangesloten dealers van BSH Huishoudapparaten B.V. (BSH) 4. De actie is uitsluitend geldig op in Nederland gekochte apparatuur. 5. De actie wordt uitsluitend toegekend aan consumenten met een Nederlands adres en bankrekeningnummer. 6. Om deel te nemen aan de actie dien je je apparaat te registreren via onze speciale actiepagina. Het volledige registratieproces vind je op: bosch-home.nl/acties. 7. Uitsluitend geregistreerde aankopen - middels ons online registratieformulier - vergezeld van een kopie van het aankoopbewijs** worden in behandeling genomen. 8. Het is ook mogelijk om na online registratie het kopie aankoopbewijs per post op te sturen naar: BSH Huishoudapparaten B.V., t.a.v. BO-ERT-21-0118, Antwoordnummer 10016, 6200 XP Maastricht. 9. In het geval de je het ontbrekende materiaal niet binnen 10 dagen na online registratie nazendt of onvoldoende aanvult, vervalt de deelname aan de actie, zonder dat daardoor enige aanspraak ontstaat op schadevergoeding of vervangende actie, in welke vorm dan ook. 10. Onvolledige inzendingen, onjuiste inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden én inzendingen na de uiterste inzenddatum van 29 augustus 2021 worden niet gehonoreerd. 11. Door deel te nemen aan deze actie en door de documenten en bijlagen in te sturen verklaar je akkoord met deze actievoorwaarden en verklaart hij/zij de verzochte informatie correct en naar waarheid te hebben ingediend. 12. Je ontvangt het retour te ontvangen bedrag uiterlijk 4 weken nadat Bosch de registratie met kopie aankoopbewijs heeft ontvangen en goedgekeurd. 13. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties. 14.Het aanbod geldt voor maximaal 1 registratie per adres. 15. Bosch is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actiemodellen bij de winkels en webshops van aangesloten dealers. Mochten binnen de actieperiode de actiemodellen niet voorradig zijn, ontstaat geen mogelijkheid later nog deel te nemen aan deze actie. Ook in geval van algehele leverschaarste vanuit Bosch van de actiemodellen in de actieperiode ontstaat geen mogelijkheid later nog deel te nemen aan de actie. 16. Producten die in het kader van retournering bij internetaankopen zijn teruggestuurd of door de dealer uit coulance zijn teruggenomen, komen niet in aanmerking voor deelname aan de actie. 17. Bosch behoudt zich te allen tijde het recht voor ingezonden documenten en bijlagen op misbruik te onderzoeken en behoudt zich nadrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen als misbruik wordt vermoed. 18. Vragen en opmerkingen aangaande deze actie of inzake reeds ingediende aanvragen kunnen worden gemeld via het volgende mailadres: Bosch@consumercare.info. 19. Voor de uitvoering van deze actie maakt Bosch gebruik van de diensten van een uitvoerend bedrijf. Dit bedrijf is met inachtneming van de privacywetgeving gerechtigd de ingezonden documenten en bijlagen te verwerken en de data daaruit in te zien en te verwerken. Mochten er vragen ontstaan of bijlagen ontbreken, dan kan dit uitvoerend bedrijf daarover contact met je opnemen. 20. Persoonlijke gegevens zoals naam, adres enz. worden door BSH en de door haar ingeschakelde hulppersonen uitsluitend gebruikt voor actieregistratie en verder uitsluitend opgeslagen en gebruikt binnen het kader van deze actie. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, niet aan derden doorgegeven en niet gebruikt voor reclamedoeleinden. 21. Indien je dit op prijs stelt, heb je binnen de registratieprocedure de mogelijkheid aan te geven of je informatie en mededelingen van Bosch wilt ontvangen. 22. Bosch, de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor uit de actie voortvloeiende handeling en/of kosten van de deelnemer. Bosch en de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen bovendien niet aansprakelijk worden gesteld door (of namens) de deelnemer voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door of op enige wijze verband houdend met deze actie, waaronder het niet of niet tijdig verstrekken van het actieproduct of voucher. 23. Bosch behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie eerder te beëindigen. Bosch is in geval van wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding of vervangende actie, in welke vorm dan ook. 24. Bosch is te allen tijde gerechtigd deelname van deelnemers aan de actie te beëindigen, zonder dat zij deze beslissing hoeft te motiveren en zonder dat daarbij een recht of aanspraak ontstaat voor de betreffende deelnemer op schadevergoeding, een vervangend product of actie, in welke vorm dan ook. 

Voor de deelnemende modellen kijkt u hier:
https://promo.deskservices.nl/nl-nl/21-0118/download/terms.pdf

Koop dit product binnen

Deze actie is afgelopen

2021-08-01 23:59:59
-
dagen
-
uren
-
minuten

en geniet van de cashback!

Bosch logo

Aankoop periode tussen 26/04/2021 en 01/08/2021. Heb je het product gekocht, dan kun je de cashback nog aanvragen tot 29/08/2021.

Cashback aanvragen