Er wacht een cashback op je!

Wat doet Allecashbacks.nl met mijn gegevens?

De door jou verstrekte gegevens worden door Allecashbacks.nl alleen gebruikt om jou op de hoogte te houden van de nieuwste cashback-acties op de wijze zoals jij hebt aangegeven. Jouw gegevens worden door Allecashbacks.nl nooit aan derden verstrekt. Wij gaan zeer zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens en we houden ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Kijk voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens in onze privacyverklaring.