Er wacht een cashback op je!

Wedstrijdreglement

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Allecashbacks.nl, gevestigd te Maastricht, aan het adres Withuisveld 15, georganiseerde gratis actie, ter promotie van de lancering van het cashbackportal Allecashbacks.nl.
 2. De Actie loopt van 14 december 2017 tot en met 31 december 2017 (hierna: de Actieperiode).
 3. Deelname is gratis en mogelijk tot en met 31 december 2017 22.00 uur door je te registreren op Allecashbacks.nl, aan te vinken dat je aan de Staatsloten-actie wenst deel te nemen en de bijbehorende enquêtevragen in te vullen. Deelname vindt plaats op de daarvoor door Allecashbacks.nl aangegeven wijze.
 4. Door te klikken op “Deelnemen aan de wedstrijd” volgt een pagina waarop de deelnemer zijn/haar naam, geboortedatum en emailadres verplicht in dient te vullen. Er wordt voor het bevestigen van de deelname akkoord gevraagd voor het wedstrijdreglement.
 5. Hierbij kan de deelnemer aangeven dat hij/zij nieuwsbrieven per e-mail van Allecashbacks.nl wil ontvangen. Er is hierbij de keuze tussen een algemene nieuwsbrief en een nieuwsbrief die enkel acties toont van de aangegeven voorkeur. De nieuwsbrieven worden maximaal 1 maal per 2 weken verzonden en je kunt je er te allen tijde ook weer voor afmelden.
 6. Allecashbacks.nl heeft 50 Oudejaarsloten gekocht, waarvan de trekking op 31 december 2017 om 23.59 bekend zal worden. Alle deelnemers die zich uiterlijk 31 december 2017 om 22.00 uur hebben geregistreerd en de bijbehorende enquête hebben ingevuld, delen mee in de prijzenpot die op deze 50 hele Staatsloten zal vallen.
 7. Het totale prijzengeld zal vrijdag 5 januari 2018 bekend worden gemaakt evenals het aantal deelnemers. Deelnemers ontvangen hiertoe een emailbericht op het bij de registratie opgegeven emailadres. In deze email staan ook eventuele vervolgstappen beschreven.
 8. Deelname en prijzen innen is uitsluitend toegestaan voor personen vanaf 18 jaar.
 9. De winnaar mag niet iemand anders in zijn of haar plaats stellen om de prijs te innen.
 10. Op verzoek van Allecashbacks.nl dient de winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te legitimeren. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Allecashbacks.nl het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.
 11. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Allecashbacks.nl zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 12. Allecashbacks.nl is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
 13. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komt toe aan Allecashbacks.nl en Staatsloterij bv.
 14. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Allecashbacks.nl.
 15. Medewerkers van Allecashbacks.nl zijn uitgesloten van deelname.
 16. Vragen of Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij allecashbacks.nl via info@allecashbacks.nl.
 17. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

 

Allecashbacks.nl

Withuisveld 15

6226 NV Maastricht

043 – 880 0156

info@allecashbacks.nl